โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2562,08:17  อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อ นาฬิกาบอกเวลา
รายละเอียดผลงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. จุดประสงค์

1.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง เวลา

1.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนเรื่อง เวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

2. อุปกรณ์ในการผลิต

2.1 กระดาษแข็งสีจำนวน 8 แผ่น

2.2 กระดาษเอ๔

2.3 ถุงพลาสติกใส

2.4 กาว

2.5 กรรไกร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.09 KB

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2562,08:17   อ่าน 28 ครั้ง