โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4555910
อีเมล์ : molrudeen@gmail.com
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,20:43  อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
รายละเอียดผลงาน

ชื่อสื่อการเรียนการสอน สื่อ พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าได้

2. นักเรียนสามารถประดิษฐ์พรมเช็ดเท้าไว้ใช้ได้ด้วยตนเอง

3. เพื่อนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ได้

4. ฝึกการทำงานร่วมกัน

5. ฝึกสมาธิและความตั้งใจในการทำงาน

วัสดุ/อุปกรณ์การผลิต

1. กระสอบป่าน (กระสอบข้าวสาร)

2. เศษผ้ายืด ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดยาว 3 นิ้วมือ

3. เข็มควัก (เข็มถักไหมพรม)

4. กรรไกร

5. เข็มและด้าย

6.ปากกาเมจิก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 361.29 KB

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,20:43   อ่าน 43 ครั้ง