โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อ ป๊อบอัพการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2562,17:38  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ ป๊อบอัพสระ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2562,17:35  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ ปฏิทิน เรื่อง “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2562,17:27  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop cs3”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2562,15:32  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ ป๊อบอับ 3 มิติ เรื่อง “เครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับดิน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2562,11:23  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ ป๊อบอับ 3 มิติ เรื่อง “เครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับพืช”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2562,11:17  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ นาฬิกาบอกเวลา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2562,08:17  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,20:43  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน ป๊อบอับสไลด์ เรื่อง “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,10:53  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ ป๊อบอัพสไลด์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,10:44  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..