โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โมเดลพีระมิดข้างขึ้น-ข้างแรม
ชื่ออาจารย์ : นางขนิษฐา จิตธรรมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,16:59  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง “ส่วนประกอบของดอก”
ชื่ออาจารย์ : นางขนิษฐา จิตธรรมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,17:17  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ ลูกแมวน้อยน่ารัก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,12:07  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อเรียงลำดับขนาดสูง-ต่ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,12:05  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อจับคู่สี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,12:03  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อนิทานราชสีห์กับหนู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,12:01  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ วงล้อจำแนกสี
ชื่ออาจารย์ : นางลิขิตรา ง้าวกาเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,11:44  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ นิทานกล่องสามมิติ “เด็กเลี้ยงแกะ”
ชื่ออาจารย์ : นางลิขิตรา ง้าวกาเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,11:34  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ แม่ไก่ใจดี
ชื่ออาจารย์ : นางลิขิตรา ง้าวกาเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,11:21  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ บัตรพยัญชนะและสระ
ชื่ออาจารย์ : นางกรุณพร ขันโท
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,08:46  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..