โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K–W–D–L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา วาปีสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2562,10:46  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,22:00  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประกอบชุดการสอน เรื่อง การแปรรูปอาหารจากอ้อยพืชเศรษฐกิจชุมชน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลฤดี เนื่องสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,16:09  อ่าน 1461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คอนโดป๊อปอัพ คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:18  อ่าน 1049 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ต้นไม้คำศัพท์ผัก/ผลไม้ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:16  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ป๊อบอัพวงกลมการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:16  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ป๊อบอัพวงกลมอาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:14  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ป๊อบอัพอาชีพในฝัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:12  อ่าน 635 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วงล้อเกมจับคู่ภาพเหมือนผลไม้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:10  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วงล้อเกมจับคู่ภาพเหมือนกีฬา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:09  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..