โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง “ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ"
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วิชุดา ทับหงษา ชั้น อนุบาล ๒/๒
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2561,16:57   อ่าน 103 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง “ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ"
ชื่อนักเรียน : ด.ช. นิรชคุณ คำภิเนตร์ ชั้น อนุบาล ๒/๒
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2561,16:54   อ่าน 93 ครั้ง