โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ พลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สุพาพร ศรีธงชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรภา โคตรโยธา
ครูอัตราจ้าง