โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ปฐมวัย

นางศิรินทิพย์ อุ้ยปะโค
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกรุณพร ขันโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวราตรี คัดทะสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางลิขิตรา ง้าวกาเขียว
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณี ชุมแวงวาปี
ครู คศ.1

นางกัญญาณัฐ ชุมแวงวาปี
ผู้ดูแลเด็ก