โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายณัฐพงศ์ พลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางศิรินทิพย์ อุ้ยประโค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

เปรมชยาดา สาตนุรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ชุรีพร จ่าสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสรัญญา จำปา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ชญาภา ชมภูราช