โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งสอนชดเชยในวันเสาร์ (อ่าน 46) 22 ม.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 61) 06 ม.ค. 64
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 329) 27 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ รับนมโรงเรียนได้ในระหว่างวันที่ 15-17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. (อ่าน 388) 14 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – (อ่าน 355) 16 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ (อ่าน 382) 18 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 372) 18 ก.พ. 63
แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 455) 18 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (อ่าน 340) 09 ม.ค. 63
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาลในวันศุกร์ ที่ 23 เดือนสิงหาคม (อ่าน 528) 20 ส.ค. 62
คณะผู้บริการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 521) 12 ส.ค. 62
ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันอังคาร ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 475) 09 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์สวมใส่ชุดขาว ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562, และวันศุกร์ ที่ 13 กันยาย 2562 (อ่าน 311) 08 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 (อ่าน 331) 09 ก.ค. 62
แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 288) 25 มิ.ย. 62
แจ้งการจัดกิจกรรมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 277) 19 เม.ย. 62
แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 (อ่าน 539) 22 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 415) 09 ม.ค. 62
แจ้งปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2561 (อ่าน 389) 08 ต.ค. 61
ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม (อ่าน 415) 08 ต.ค. 61
วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2560 (อ่าน 425) 17 ก.ย. 61
โครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 610) 29 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย (อ่าน 609) 29 ส.ค. 61
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อบุพการี (อ่าน 366) 04 ส.ค. 61
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 397) 20 มิ.ย. 61
ขอเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 415) 26 พ.ค. 61
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (อ่าน 480) 25 พ.ค. 61
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการระดับปฐมวัย ในวันศุกร์ ที่ 9 ก.พ. (อ่าน 404) 12 ก.พ. 61
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (อ่าน 500) 12 ก.พ. 61
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมและรับผลการเรียน (อ่าน 424) 16 ต.ค. 60
ประกาศ เรืื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 504) 16 ต.ค. 60
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 444) 03 ต.ค. 60
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 606) 03 ต.ค. 60
แจ้งหยุดเรียน วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 (อ่าน 441) 06 ก.ย. 60
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) (อ่าน 1114) 02 ก.ย. 60
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างและ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 573) 11 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระธรรมสวนะตลอดพรรษาและให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดขาว (อ่าน 369) 11 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 4011) 07 ส.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนใน วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (อ่าน 847) 02 ส.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 409) 30 มิ.ย. 60