โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  ได้เปิดรับกุลบุตรเข้าบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,13:41   อ่าน 381 ครั้ง