โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อให้เยาวขนได้ใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนเข้าร่วมบรรพชาเพื่อฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและห่างไกลจากยาเสพติด ในระหว่าง วันที่ 5 -20 เมษายน  2563 ณ วัดศรีนคราราม บ้านดงเมือง  ตำบลกุมภวาปี  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  โดยเริ่มลงทะเบียน รับนาคเข้าบรรพชาตั้งแต่วันที่  4  เมษายน  2563 
หลักฐานการสมัคร
  - สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 แผ่น
  - สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 แผ่น 
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,13:30   อ่าน 366 ครั้ง