โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
ด้วยกลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง, โรงเรียนอนุบาลหนองกอง, โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม, โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ, โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด, โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านดุง 1, โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านดุง 2, โรงเรียนบ้านท่าสี และโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี ได้มีโอกาสเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการเล่นกีฬา มีความรักความสามัคคี และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง จึงขอแจ้งหยุดเรียนตามวันดังกล่าว
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,11:40   อ่าน 448 ครั้ง