โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ จะดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทั้งด้านความรู้ ความสามารถและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จ ลุล่วง ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลจากท่านให้แก่นักเรียนและขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวในวันศุกร์ ที่ 10เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ 

กำหนดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ

********************************************************

เวลา 08.00 – 08.30 น. - นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง

เวลา 08.30 – 08.50 น. - พิธีเปิดพร้อมอ่านสารวันเด็ก โดยนางสาวดวงใจ ศิริรส

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เวลา 08.50 – 10.00 น. -การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 10.00 – 11.00 น. -กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ

เวลา 11.00 – 12.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน

-เสร็จพิธี

หมายเหตุ : เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,10:41   อ่าน 339 ครั้ง