โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
        ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ จะดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งจะดำเนินการถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันจันทร์ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดโพธิ์สว่างโสกคูณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา และการถวายเทียนจำนำพรรษา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างชุมชน วัด และโรงเรียน
         เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เช่น เทียนจำนำพรรษา หลอดไฟ สังฆทาน และจตุปัจจัย(ตามกำลังศรัทธา)ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปถอดถวาย ในวันจันทร์ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดโพธิ์สว่างโสกคูณ

กำหนดการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา  ประจำปี 2562
ในวันจันทร์  ที่  15  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ  วัดโพธิ์สว่างโสกคูณ 
********************************************************
เวลา 08.00 น.              -นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 08.30 น.              -นักเรียนตั้งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา  ณ หน้าอาคารโดม  รูปแบบขบวน                                          เริ่มจากขบวนนางรำ  รถแห่เทียนจำนำพรรษาและตามด้วยนักเรียนระดับชั้น                               อนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามลำดับ       
เวลา 09.09 น.                 -เคลื่อนขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย  ณ  วัดโพธิ์สว่างโสกคูณ 
-นางสาวดวงใจ  ศิริรส  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมคณะครูทุกท่านและนักเรียนร่วมพิธี
ถวายเทียนพรรษา  
เวลา 10.10 น.                                       -เสร็จพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
เวลา 10.30 น.              -นางสาวดวงใจ  ศิริรส  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาราชการแทน                                           ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมคณะครูทุกท่านและนักเรียนเดินทางกลับ                                  โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ
 
หมายเหตุ : เวลาในการจัดกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
********************************************************
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 72 ครั้ง