โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการจัดกิจกรรมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
7-10 พ.ค. 2562  เรียนปรับพื้นฐานความรู้ ป.1-6 ( เวลา 07.30 - 11.30)
14 พ.ค. 2562     ค่าภาษาอังกฤษ ( English Camp) ป.1-6
15 พ.ค. 2562     ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
16 พ.ค. 2562     เปิดภาคเรียนที่  1/2562
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 93 ครั้ง