โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562
ด้วยกลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส, โรงเรียนอนุบาลหนองกอง, โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม, โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ, โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด, โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านดุง 1, โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านดุง 2, โรงเรียนบ้านท่าสี และโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง สังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี ได้มีโอกาสเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการเล่นกีฬา ปลูกฝังจิตสำนึก รักการออกกำลังกาย และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ซึ่งในการนี้โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่ต้องหยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ในระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะทำการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังต่อไป
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,09:11   อ่าน 157 ครั้ง