โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทั้งด้าน-ความรู้ ความสามารถ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็ก

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ

********************************************************

เวลา 08.00 – 08.30 น. - นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง

เวลา 08.30 – 08.50 น. - พิธีเปิดพร้อมอ่านสารวันเด็ก โดยนายธงชัย รัตวร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง

เวลา 08.50 – 09.15 น. -พิธีมอบเกียรติบัตร เด็กดีมีคุณธรรม

เวลา 09.15 – 10.30 น. -การแสดงพิธีเปิด-การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 10.30 – 11.30 น. -กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ (ผู้ใหญ่ใจดี)

เวลา 11.30 – 12.30 น. -รับประทานอาหารกลางวัน

-เสร็จพิธี

หมายเหตุ : เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,17:14   อ่าน 73 ครั้ง