โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อบุพการี

          ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ จะดำเนินการโครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อบุพการี  (วันแม่แห่งชาติ) ในวันพุธ  ที่  8  สิงหาคม  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความรัก ความเคารพต่อมารดาและผู้มีพระคุณ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแม่กับลูก  และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี
           ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวและเชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์จำนวน  5  รูป)   ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  เวลา  08.00  น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ  


ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561
ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ
****************************
08.00  น.               -คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
                             (พระสงฆ์จำนวน 5 รูป)  ณ  สนามหน้าอาคารราชพฤกษ์
09.00  น.               -คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียน  พร้อมกันบริเวณใต้ถุนอาคารราชพฤกษ์
                                    -พระสงฆ์ให้ศีลให้พร
                                    -ถวายเครื่องไทยธรรม
09.30  น.               -พิธีกรเรียนเชิญนางสาวดวงใจ  ศิริรส  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     กล่าวรายงานการจัดงาน
                             -ประธานกล่าวเปิดงานโดย  นายธงชัย  รัตวร  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
09.50  น.               -การแสดงรำเปิดงาน
                                    -การแสดงชุดที่  1  รำถวายพระพร
                                    -การแสดงชุดที่  2  รำวงมาตรฐาน 
                             -กล่าวสุนทรพจน์
                                  -ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
                                  -ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
                                  -ตัวแทนนักเรียนอ่านทำนองเสนาะ
10.10  น.               -มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ  (ระดับชั้นอนุบาล –  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  ประจำปี 2561
                             -มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ   งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค     ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 26     ประจำปี 2561  ณ  เทศบาลเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
10.30  น.               -การแสดงของนักเรียน
                                  -ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2
                                  -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
                                  -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
11.00  น.               -พิธีกรเชิญคุณแม่นั่งเก้าอี้ที่ละชุดเพื่อให้นักเรียนไหว้ที่ละระดับชั้น
12.30  น.               -ประธานกล่าวปิดงาน
                             หมายเหตุ : เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 
 

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 153 ครั้ง