โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน
           ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ จะนำตัวแทนนักเรียนจำนวน 38 คน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 23 คน รวมทั้งหมด 61 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรม-การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 โดยเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561 ณ สวนสาธารณะ- อ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการด้วยการทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในการนี้โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่ต้องหยุดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 โดยจะทำการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังต่อไป
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 190 ครั้ง