โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ ได้ดำเนินกิจกรรมเพาะเห็ด (เห็ดนางฟ้า) ปีการศึกษา 2560  ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนได้เข้ารับการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ด(เห็ดนางฟ้า) เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ การใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ รู้จักกระบวนการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพ ในอนาคตได้

        โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมเพาะเห็ด (เห็ดนางฟ้า) มีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขออนุญาตเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป 

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 211 ครั้ง