โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
         ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ  จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน และชุมชนในท้องถิ่นรักการอ่านรวมถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถมาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อนำไปต่อยอด และพัฒนาชุมชนของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถขยายเพิ่มเติมไปยังชุมชนทุกหมู่บ้าน ในอนาคตตามความเหมาะสมของพื้นที่  ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ  
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 214 ครั้ง