โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
เมื่อวันที่ 23  มกราคม พ.ศ. 2562 นายธงชัย  รัตวร  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งพร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ  ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ  ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นภาพแห่งความร่วมมือของโรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณกับสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  ได้แสดงออกถึงความร่วมแรง ร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน.
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,17:43   อ่าน 185 ครั้ง