โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

ตราประจำโรงเรียน 

         
         
     เป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ขึ้นอยู่ริมห้วย และมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอยู่หนือลำห้วย


อักษรย่อของโรงเรียน

                        ท.๑ สค.


สีประจำโรงเรียน   

         
                             สีฟ้า     หมายถึง   ความรู้
                 สีชมพู   หมายถึง   คุณธรรม  


ดอกไม้ประจำโรงเรียน   

          ดอกราชพฤกษ์ (ดอกคูณ) หมายถึง มีเกียรติยศและชื่อเสียง