โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธัญพิชชา. ชาญสูงเนิน (ดิว)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.ย. 2562,20:46 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.160.231


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล