โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 32 คน
ชื่อ-นามสกุล : รัชพล นวลศรี (เปรียว)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริกัลยา ธรรมทาทอง (ซาย์น)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ : Zand@gmeil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เชเนล วงศ์พุ่ม (ผิง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : สามัญ
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นินมงคล ประชาชู (นินจา)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ : ninja@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปิยนันท์ อุ้ยปะโค (แบม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ ทองจันทร์ (อองลี)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ : foie.com@575gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล ชุ่มวิจิตร (คิม)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : สามัญ
อีเมล์ : ืืืnattaphol9949@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณวกร ชุมแวงวาปี (แสตมป์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ : nawakorn@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นันท์นภัส ดีเวิน (บิว)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ : nanntapa1210@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชาภัทรกองจา (เอ๋ย)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวิชญ์ เกษมจิตร (ปิ๊ค)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ : qeipp008@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วนิดา สมทหาร (หมูหยอง)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 2562
อีเมล์ : 0832863898
รายละเอียดเพิ่มเติม