โรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ
170 หมู่ 2 บ้านโสกคูณ   ตำบลห้วยเกิ้ง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042-398233
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 61 คน
ชื่อ-นามสกุล : รัชชานนท์ ทาปลัด (เติ้ล)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : JaJakanokpachara1334455@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุพัมฒน์ วิวัฒน์ธนาสินชัย (โบีท)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : 063013097
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิราพร ตั้งกองจันทร์ (ใบบัว)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : JaJakanokpachara1334455@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกพชร บุญวาสนา (จ๊ะจ๋า)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : JaJakanokpachara1334455@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริลักษณ์. ทับพุ่ม (โมนา)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : Mona@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกฤต มาเห็ม (น๊อต)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : supakritma51@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกฤต มาเห็ม (น๊อต)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : supakritma51@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกฤต มาเห็ม (น๊อต)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : supakritma51@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธัญพิชชา. ชาญสูงเนิน (ดิว)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธัญพิชชา. ชาญสูงเนิน (ดิว)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บัวแพร ดีสิน (แพรรี่)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : Buahaen2563@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิชิตา น่าบรรดิษฐ์ (ตอง'ง)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 2563
อีเมล์ : 0936852120
รายละเอียดเพิ่มเติม